Sideindhold /-links:   Vejledning  -  Opstilling  -  Smøring  -  Borecyklus  - (Forside i nyt vindue)

fdlogo  brugsvejledning:

 

1 FLOWDRILL® vælges i relation til:
           opgave     (M-/G-NPT-gevind m.fl. eller glat hul)
           diameter   (afhængigt af opgave)
           længde     (LONG/SHORT afhængigt af materialetykkelse)
           type         ( - /FLAT, bemærk; FLAT = spåntagning)

2 BOREMASKINE vælges efter specifikationerne for FLOWDRILL®, med hensyntagen til
diameter og materialetype. Hvis boremaskinen ikke har et omdrejningstal i det anbefalede 
område vælges med fordel et højere omdrejningstal.
Kan boremaskinen ikke opfylde forventningerne mht. omdrejningstal og effekt vil 
FLOWDRILL®-bearbejdningen kunne resultere i nedsat levetid for FLOWDRILL®-boret.

boredata
Flowdrill D1 i forhold til omdr. n, tilspænding Fax og motoreffekt P

3 OPSTILLING indledes med at spændetangen isættes i holderens omløber-møtrik, 
således at den "klikkes" fast i omløberens recess, og at den flugter med, eller stikker 
udenfor, ydersiden af omløberen. Omløber med tang skrues let på selve holderen.
Derefter monteres FLOWDRILL®-boret så bagsiden af borets krave, eller bagsiden af 
borets skær, ligger an imod spændetang/omløber. Boremaskinen startes på det anbefalede 
omdrejningstal. En vigtig forudsætning for borets levetid og hullets kvalitet er at bor og 
holder løber fuldstændig koncentrisk.

4 EMNET skal fastspændes mod stabilt underlag eller opspændingsarrangement. 
Ustabil emneopspænding kan resultere i værktøjsbrud, maskinhavari og personskade.

 

Sideindhold /-links:   Vejledning  -   Opstilling  -   Smøring  -  Borecyklus

5 SMØRING af FLOWDRILL® med FLOWDRILL®-smøremiddel. Der smøres jævnligt, 
afhængigt af materialetype: 
                                                   Alm. Stål: Hvert 5 - 10 hul
                                                   Rustfast: Hvert hul
                                                   Alu.: Hvert hul
Boret smøres som anbefalet, med pensel eller lign. Bedst umiddelbart efter boringen, 
mens FLOWDRILL®-boret stadig er varmt (og selvfølgelig inden boret bruges 1. gang)
Anvend kun Flowdrill’s anbefalede smøremiddel.  (FDKS pasta eller FDKSF olie)

6 BORECYKLUS starter med at FLOWDRILL®-boret roligt bringes i kontakt med emnet. 
Undgå stød eller slag, der kan ødelægge borets spids. 
Pres med god kraft, indtil emnet bliver plastisk, gennemtræng emnet hurtigt og afslut 
FLOWDRILL®-hullet UDEN at boret står og "hviler" i bunden af hullet. 
Såfremt der bores med FLAT-bor skal bundstop etableres og justeres, således at skæret 
tangerer emnets overside. FLAT-boret skærer kraven væk på 1-2 omdrejninger 
(meget høj tilspænding » 1000 mm/min). Hele bore-operationen skal foretages i een 
glidende bevægelse, med følgende omtrentlige indgrebstider:

Omtrentlige cyklustider (praksis M8 i St37):
                                                 - 2 mm         - 3 sek.
                                              2 - 3 mm      3 - 4 sek.
                                              3 - 4 mm      4 - 5 sek.
                                              4 - 5 mm      5 - 6 sek.

Lige når boringen er afsluttet og boret fjernes fra hullet må FLOWDRILL®-boret være 
MØRKERØDT .  Boret må ikke blive lysende orange, så har boringen taget for lang tid, 
hvilket betyder for langsom gennemtrængning. Dette vil nedsætte levetiden.


Flowdrill® logo og varemærke tilhører Flowdrill B.V. Holland.
Indu-Lube® varemærket tilhører Indutek/Danish Tool Systems.

  Minimalsmøring, smøreapparater, smøremidler, tågesmøring, Flowdrill, friktionsboring, gevind, gevindformning, rulletap indulube, mmks, olie, kølevand, værktøj